Sinturon

Belt

Noun.

Image courtesy of Asiya Kiev (unsplash)

Variations

N/A

Binilhan ko ng bagong sinturon ang tatay ko.

I bought my dad a new belt.

Kailangan ko mag suot ng sinturon.

I need to wear a belt.

Pwede ba hiramin ang sinturon mo?

Can I borrow your belt?

© 2019 by Samahan: A Global Filipino Community